Yangın

By | June 27, 2009

yanıyor! yanıyor! müthiş terrakeler
Çekiyor aguşuna o adüvv-i beşer
valdeler haneler yetimler
semaya kalkmış istimdat eden eller
valdesiz pedersiz kalmış masumlar
gaipten halikten medet bekler
bir zaman pür-gurur gezen zenginler
Şimdi hakir
bakıyor bu nar-ı cehenneme gözler dalıyor
ağır ağır
her yerde ah ü enin
her yerde iftirak
talilerine isyan ediyor
bütün bu halk.

6 kanun-ı evvel 1330 (19 aralık 1914)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *