Tag Archives: şeyh said kitap

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-5: Basının İsyana Yaklaşımı

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-5: Basının İsyana Yaklaşımı Dönemin tek kitle haberleşme aracı gazeteleri. Ankara rejimi, basını denetim altına almış, ışık sızdırmayacak biçimde, koyu bir “sansür” uygulamaya başlamıştı. Kanlı olaylar sürerken, Türk kamuoyu isyandan habersizdi. Olaylara ilişkin ilk haber, 16 Şubat 1925 tarihinde, basında görülmeye başladı. Fakat isyanı duyuran, haber veren değil, olayları çarpıtarak, küçük, basit… Read More »

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-5: Yenilgi ve Dış Destek Dedikleri

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-5: Yenilgi ve Dış Destek Dedikleri Isyanin başarısız olmasının nedenleri Şeyh said’in isyanı, hazırlıksız, zamansız, erken başlamış bir ayaklanma ve devlet tarafından zorlanarak patlatılmış bir öfke birikimiydi.57İsyancıların çoğu silahsızdı. Sopasını kapıp ayaklanıp katıldığı bir isyan. İsyan ateşinin yakıldığı asıl bölge, aşiret ve aile ilişkilerinin iç içe olduğu Erzurum’un güneyine düşen dağlar yayıydı.… Read More »

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-4: İsmet Paşanın Ankaraya Gelişi

İSMET PAŞA’NIN ANKARA’YA GELİŞİ Tarih 21 Şubat 1925’i gösterirken, günlerden  cumartesiydi. O cumartesi öğleyin, şehrin tren istasyonun da belirli bir heyacan göze çarpıyordu. Kalın siyah paltoları içinde, kalpaklı bir takım adamlar oradan oraya koşuşuyorlar, ünüformalı polisler ile askerlerin fazlalığı dikkati çekiyordu. Bazı güvenlik tedbirlerinin alındığı fark ediliyordu. İstanbul treninin gelme saati yaklaştığında yakası veya tamamı… Read More »

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-4: Diyarbakır Kuşatması

DİYARBAKIR KUŞATMASI Merkez gücü Lice’de toplayan Şeyh Said, Diyarbakır üzerine yürüme hazırlığındaydı. Türk Resmi tarihine de kaynaklık eden Behçet Cemal’in yazdığına göre, Piran olayından dört gün sonra, Kürt öncü grupları Diyarbakır’a doğru akmaya başlamışlardı. Piyade alayından sonra, önlerine çıkan bir süvari birliğini de yenilgiye uğratarak kenti kuşatmışlardı.

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-4: Hükümet Değişikliği

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İsyanın, acil ve şiddetle bastırılması isteyen Atatürk, Başbakan Fethi Okyar’ı yumuşak buluyordu. İsmet Paşa şiddet için aranan adamdı. İnönü, tatilini kesip Ankara’ya dönüyor. Evinde önce doğruca Atatürk’e gidiyor ve “elimi masum insanların kanına bulamam” diyen Fethi Bey’i görevden alma süreci başlıyor. Tek parti diktatörlüğüne dayanan parlamentoda “azil” işlemi “demokratik” yöntemlerle yapılıyordu. 2 Mart… Read More »

Şeyh Said Gerçeği Bölüm-3: Ayaklanma Başlıyor

AYAKLANMA BAŞLIYOR 1-Piran’da İlk Kurşun Piran, Şeyh’in ikinci köyü sayılıyordu. Kardeşi Abdurrahim Piran’a oturuyordu. Kendiside büyük savaş yıllarının muhaceretini Piran’da geçirmişti. Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanması adındaki kitabında “Piran Olayı”nın başlangıcını şöyle yazıyor: