Hoş Bir Dünyam Vardı

By | June 26, 2009

hoş bir dünyam vardı
gönlüm hoş başım hoş
hele bir tek attımmı
herşeyim bir hoş
hoş bir dünyam vardı
sevgi hoş sevgili hoş
hele iki tek attımmı
sevgilerin hepsi hoş.
hoş bir dünyam vardı
eğriside hoş,çirkinide hoş
hele üç tek attımmı
cümle alem hoş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *