Hasana mektup -I-

By | June 27, 2009

oğul bir mektup yaz bizim hasana,
bıldır ki itlerin çoğu öldü de
tor tosunlar kayış yardı bu sene,
koç öküzler epey ayrik yoldu de.

aramizda yamri yumru tepeler,
sokaklarda seyip gezdi sopalar
sen giderken yeni doğan sipalar
torunlu morunlu eşek oldu de.

köye çoban ettik sağır ibişi,
Çatal doğurtuyor erkek çebişi
yağcılıktan yükün tuttu çok kişi,
gene aşiretin yüzü güldü de

İbibikler dama yaptı yuvayı,
pis kokudan balta kesmez havayı
sorarsan şo bizim eski davayı,
can sıkmasın, kıyamete kaldı de

biraz daha azdı dünkü sinekler;
yular bırakmadı kırdı inekler
Çıkın edip gönderdiğin dilekler,
yalınayak gözü yaşlı geldi de

İncitmeyin derken gönül hatırı,
gebe çıktı solakların katırı
kör kıvrak bir kırık yemden ötürü,
düşmanların davulunu çaldı de

fukaralik bagdaş kurdu hasıra,
harçlık marçlık gönderemem bu sıra
hele mektup için bakma kusura,
pul parası kesemizi deldi de

yırtıldı geceler çakal sesinden;
kazlar kafa çeker el kesesinden
bozuk terazinin sol kefesinden
demlenen hıyarlar ragbet buldu de

sen gideli çok haserat turedi;
anaç balıkların hepsi tüledi
kavaklara kaplumbağa tünedi!
yörük yaylasına çingen doldu de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *