Çıktım Erik Dalına

By | June 26, 2009

Çıktım erik dalına
anda yedim üzümü
bostan ıssı kakıyıp
der ne yersin kozumu
uğruluk yaptı bana
bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydur
hani aldın gözünü

kerpiç koydum kazana
poyraz ile kaynattım
nedir diye sorana
bandım verdim özünü

İplik verdim cullaha
sarıp yumak etmemiş
becid becid ısmarlar
gelsin alsın bezini

bir serçenin kanadın
kırk katıra yüklettim
Çift dahi çekemedi
Şöyle kaldı kazanı

bir sinek bir kartalı
salladı vurdu yere
yalan değildir gerçektir
ben de gördüm tozunu

bir küt ile güreştim
elsiz ayağım aldı
güreşip başamadım
gövündürdü özümü

kafdağından bir taşı
Şöyle attılar bana
Öylelik yola düştü
bozayazdı yüzümü

balık kavağa çıkmış
zift turşusun yemeğe
leylek koduk doğurmuk
baka şunun sözünü

gözsüze fısıldadım
sağır sözüm işitmiş
dilsiz çağırıp söyler
dilimdeki sözümü

bir öküz boğazladım
kakladım sere kodum
Öküz ıssı geldi der
boğazladın kazımı

bundan da kurtulmadım
nideyim bilemedim
bir çerçi de geldi der
kani oldum gözgümü

tosbağaya sataştım
gözsüz sepek yoldaşı
sordum sefer nereye
kayseriye azami

yunus bir söz söylemiş
hiç bir söze benzemez
münafıklar elinden
Öter mana yüzünü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *