Bulgarian Radios – Bŭlgarskite radio – Български радиостанции

By | June 29, 2016

Bulgarian Radios

Български радиостанции, Слушайте музика на живо по красивите радиостанции от България

Български радиостанции – Радио БГ, Това е радиоприложение, което ви позволява да слушате музика от най-красивите радиостанции от България. Изтеглете сега, насладете се на музика на живо и слушайте радио на живо!Dowload From Playstore

С приложението Български Радиа можете да получите достъп до национални и регионални радиостанции безплатно и да слушате български радиостанции с удоволствие.

Можете да разглеждате категории. Можете да намерите радиото, което искате, като търсите по име. Можете да маркирате любимите си радиостанции като любими за бърз достъп.

Насладете се на изискано музикално изживяване с нашето радио приложение, което приема разбирането, че музиката е храна за душата. В нашето приложение Български радиостанции имате достъп до хиляди радиостанции. Възможно е и безплатно да изтеглите нашето радио приложение чрез Google Play и да слушате на живо навсякъде.

В нашето приложение можете да слушате радиостанции, предаващи жанрове като джаз, спортни новини, поп музика, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те, носталгия, религия, рок, рап и всички други.
Слушайте безплатно радиостанции от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Сливен, Перник, Добрич, Шумен и Благоевград.


Bulgarian Radios – Bŭlgarskite radio, Listen live music on the beautiful radio stations from Bulgaria.
BG Radio – Bulgarian Radios – It is a radio application that allows you to listen to music on the most beautiful radio stations from Bulgaria. Download now, enjoy live music and listen to live radio!

With Bulgarian Radios application you can access national and regional radios for free and listen to Bulgarian radios with pleasure.

You can browse categories. You can find the radio you want by searching by name.You can mark your favorite radio stations as favorites for quick access.

Have an exquisite music experience with our radio application that embraces the understanding that music is food for the soul. In our Bulgarian Radios application you can access thousands of radio stations. It is possible and free to download our radio application through Google Play and listen live anywhere.

In our application you can listen to radios streaming genres like jazz, sports news, pop music, 60’s, 70’s, 80’s, 90’s, nostalgia, religion, rock, rap and all others.

Listen for free radios from Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora, Rousse, Pleven, Sliven, Pernik, Dobrich, Shumen and Blagoevgrad.

* To listen to the radio through the application, you must have an internet connection.

* За да слушате радио през приложението, трябва да имате интернет връзка.
** Посетете нашия уебсайт, за да добавите вашето радио към нашето приложение.

* Send Your Favorite Radio Station to Add Our App

Privacy Policy